Geen gedoe, minder risico's en focus op de business.

Detachering & payrolling

Bent u op zoek naar spreiding van uw werkgeversrisico's, verhoogde flexibiliteit of vermindering van uw administratieve personele rompslomp? Sprint Intermediair biedt met onderstaande vormen van dienstverlening een maatwerkoplossing voor uw organisatie. Persoonlijk contact, meedenken en betrokkenheid staan hierbij centraal. 

Detavast (detachering met overnamemogelijkheid)
In deze constructie verzorgt Sprint Intermediair nog steeds de werving en selectie ten behoeve van uw organisatie, maar u betaalt geen afzonderlijke werving- en selectiekosten (matching fee). De geselecteerde medewerker wordt aan uw organisatie ter beschikking gesteld voor een vooraf vastgestelde inleenperiode en uurtarief. Na het verstrijken van deze periode kan de medewerker kosteloos door u worden overgenomen.

Projectdetachering
Projectdetachering wordt (vaak) gekenmerkt door een hogere mate van flexibiliteit. Tijdelijke personele capaciteitsproblemen kunnen snel en correct worden opgelost. U kunt hierbij denken aan vervanging of aanvulling in geval van zwangerschap of ziekte van één of meerdere van uw medewerkers.

Payrolling
Bij payrolling bent u zelf verantwoordelijk voor het werven en selecteren van de juiste medewerker(s) voor uw organisatie. Wel verlegt u het juridisch werkgeverschap, net zoals bij detachering. Hieronder leest u wat dit betekent.

Er verandert niets op “de werkvloer”. Bij alle bovengenoemde diensten blijft u zelf de “fysieke werkgever” en hiermee, net zoals nu, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Wij verzorgen, tezamen met onze gecertificieerde backoffice partner, de administratieve handelingen die horen bij het juridisch werkgeverschap. Zo worden de salarissen uitgekeerd en premies / loonbelastingen afgedragen. Salarisspecificaties worden verstrekt en verder bent u vrijgesteld van doorbetaling en arbodienstverlening bij ziekte. Bovendien mag u rekenen op (anticiperend) advies over / toepassing van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving. De uitvoering van voorgenoemde taken berekent Sprint Intermediair door in een scherp uurtarief. Na afloop van iedere maand ontvangt u een (verzamel)factuur met een overzicht van o.a. de geregistreerde gewerkte uren. Oftewel, u betaalt enkel voor arbeid die daadwerkelijk is verricht.

Ons team van gespecialiseerde consultants

Met oprechte aandacht succeskansen vergroten voor werkgevers en kandidaten. Dat doen onze consultants. 

Stuur een bericht of bel met ons via (040) 751 6010

  • Sprint Intermediair BV
    Groenstraat 4
    5642 CB Eindhoven